AKTUÁLNE INFORMÁCIE

LETO 2020

Mestské letné denné tábory

Koronavírus mojimi očami

výtvarná súťaž

KATEGÓRIE:

  1. kategória:
  2. kategória: žiaci 6-10 rokov
  3. kategória: žiaci 11-15 rokov

KAŽDÁ PRÁCA MUSÍ BYŤ OZNAČENÁ:

  • meno a priezvisko, názov práce, veková kategória, adresa školy, e-mail autora

FORMÁT PRÁC: výkres formátu A4, A3, A2

Práce treba doručiť do 17.6.2020 na adresu - CVČ, Sadová 646/8, 905 01 Senica a na mailovú adresu gerda.fodorova.cvc@gmail.com

KONTAKT: Mgr. GERDA FODOROVÁ 0944 063 607

CVČ Senica 034/ 651 35 39

Príbeh zo Stonožky

fotograficky alebo písomne vyjadrený TOP ZÁŽITOK z činnosti v CVČ Stonožka Senica

Kategórie súťaže:

 I. Fotografická časť - fotografie z rokov 2015 - 2020

II. Literárna časť - pôvodná próza (nie je obmedzené rokom príbehu)

Vekové kategórie:  od 9-18 rokov

Fotografiu alebo príbeh treba zaslať do 1.6.2020 ako prílohu na e-mail: dana.kopecka.cvc@gmail.com

Do e-mailu treba uviesť: meno a priezvisko súťažiaceho, vek, NÁZOV snímky, adresu bydliska, e-mail a číslo telefónu kontaktnej osoby a ku každej fotke či koláži aj dve, tri výstižné

UPOZORNENIE!! Adresa e-mailu na zasielanie prác je zmenená: zsparlamentse@gmail.com

Poďakovanie

pánovi riaditeľovi Mgr. Art Martinovi Dudášovi

Všetci dobre poznáte meno a osobu nášho pána riaditeľa MARTINA DUDÁŠA. Stonožku viedol dlhých a plnohodnotných 17 ROKOV. Život je však zmena, človek sa chce posunúť a skúsiť v živote aj niečo iné.... a náš pán riaditeľ bol úspešný vovýberovom konaní na riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Senici. Srdečne mu BLAHOŽELÁME !! Pre Stonožku urobil veľa, bolo to vždy vidieť i počuť. A nebol to len človek do riaditeľne. Bol do koča i do voza, vedel to s vŕtačkou, i s volantom.., na poradách i pri práci na zveľaďovaní priestorov.., pri wellnes či inej zábave pre nás zamestnancov. .. , POP Senica, Senický kľúčik, Stonožkino vysvedčenie, študentský ples, karnevaly, ...boli jeho srdcovkou. Nechýbal na lyžovačkách, táboroch. A tanečné sály Esko a Zetko? Vznikli najmä jeho zásluhou!!! Nekonečný kolotoč vybavovania, schvaľovania, naháňania sa a uvedenia do stavu, v akom sú teraz. Web Stonožky má tiež jeho autorskú pečať. A taká perlička - viac ako 12 rokov bol v Senici neprekonateľným "Mikulášom". Kroniky by skrátka vedeli rozprávať! Všetci zamestnanci CVČ , tréneri, vedúci krúžkov, deti z krúžkov a ich rodičia, priatelia CVČ .., želáme Martinovi veľa síl , energie a tvorivých nápadov na novom riaditeľskom poste, kde nastúpil 27.4.2020 (vieme, že Ti bude zo začiatku smutno.., i nám...) ĎAKUJEME! 

Na základe vyhlásenia vlády SR o mimoriadnej situácii v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID - 19 Vám oznamujeme, že kompletná činnosť sa zastavuje minimálne na 14 dní, počnúc dňom 16.03.2020. Činnosť sa zastavuje   

d o   o d v o l a n i a.