AKTUÁLNE INFORMÁCIE

🤩 Máme novú webovú stránku🤩


S novým školským rokom prichádza aj nová webová stránka:

www.cvcsenica.edupage.org 

Ponuka práce

Centrum voľného času v Senici hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného, akčného a cieľavedomého vychovávateľa na plný pracovný úväzok

termín nástupu: 2.9.2021

nástupný plat: od 817,50 / mesiac, podľa stupnice platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe

náplň práce: vedenie záujmových útvarov a organizácia mimoškolskej činnosti CVČ

kvalifikačné predpoklady: podľa Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Žiadosti posielajte do 14.7.2021 poštou na adresu CVČ Sadová 646/8, Senica 905 01 alebo mailom na: cvc.senica@gmail.com

CVČ si vyhradzuje právo na výber účastníkov výberového konania.

Cestou - necestou opäť v akcii

turistický krúžok

Po smutnej jeseni, keď sme museli zrušiť dva dobrodružné výlety do Vysokých Tatier a po dlhých takmer 8 mesiacoch zatvoreného CVČ, sa turistický krúžok z Centra voľného času v Senici znova vydal na cesty. Povedali sme si, že na získanie stratenej kondície po období dištančného života, sú Malé Karpaty ako stvorené. Okruh Plavecké Podhradie - Vápenná - Plavecký hrad -Plavecké Podhradie vrele odporúčame. Je nenáročný a napriek tomu ponúka nádherné prírodné scenérie... Nie, nie sú to bralá pyšne sa dvíhajúce do nebies... ale pri pohľade z Vápennej sa znova utvrdíte, že Slovensko je naozaj krásne... Napriek tomu, že zo Senice sme vyrážali v silnom daždi, verili sme, že to nebude trvať večne a naše odhodlanie bolo silnejšie ako lenivosť daždivých dní. V daždi sme, dobre "vodeodolne" vybavení, vykročili do lesa. A dážď čoskoro ustal... Cestu nám občas znepríjemnilo blato a šmykľavý terén, ale poradili sme si s úsmevom. Po výstupe na Vápennú sa začali rozostupovať mraky, akoby nám chceli ukázať tú krásu, čo sa skrýva pod nami. Cítili sme víťazstvo a radosť z toho, že sme to ráno nevzdali. Naša cesta pokračovala takmer po hrebeni, stále s krásnymi výhľadmi, až sme napokon príjemne unavení obdivovali Plavecký hrad. Pod ním sme dokonca našli po upršaných dňoch aj pár suchých konárikov a užili sme si parádnu opekačku. Po dlhom čase bola naša partia zase spolu, zase v prírode a aj prvotný ostych sa hodinami chôdze zmenil na veselý zážitok. A nebol ani zďaleka posledný, lebo už máme ukuté ďalšie odvážne plány. Veď ani 365 turistických dní by nám nestačilo na to, aby sme spoznali všetky malebné a zároveň nádherné časti našej slovenskej krajiny...

Silvia Krišáková, CVČ Senici

Podpredseda NR SR G. Grendel

na stretnutí so Študentským parlamentom

Podpredseda NR SR Gábor Grendel zavítal 19.5. do Senice, kde sa stretol s primátorom Senice i členmi Študentského parlamentu v ich domovskej klubovni CVČ Stonožka. "Študentských parlamentov je na Slovensku veľa, ale zďaleka nie všetky aj reálne fungujú a vyvíjajú činnosť, čo ale nie je prípad toho senického," objasnil jeden z dôvodov svojej neformálnej návštevy Senice G. Grendel. Senických študentov v budúcnosti čaká návšteva parlamentu a takisto budú mať možnosť v prípade záujmu absolvovať študentskú stáž. (text mesto Senica)

Otvárame 🤩

Vážení rodičia, naše milé deti.

Oznamujeme Vám , že v pondelok 17.5.2021 opäť otvárame a obnovujeme činnosť krúžkov CVČ (Centra voľného času).

Na to, aby ste mohli krúžok navštevovať, potrebujeme:

 • vždy na začiatku krúžku predložiť vedúcej podpísané tlačivo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". Pripravili sme ho šetrne k prírode - bude len jedno, Vy tam každý týždeň dopíšete len dátum a podpis. POZOR! Deťom do 18 rokov ho podpisuje zákonný zástupca, plnoletí členovia krúžkov majú vlastné tlačivo (obe sú dole pod textom)
 • pri nástupe na 1.krúžok musíte mať zaplatený poplatok. Niektorí ste zaplatili už v októbri, Vám platbu prenesieme a alikvotnú čiastku vrátime po ukončení školského roku. Vy, ktorí ste ešte neplatili, stačí, keď zaplatíte 1 mesiac (podľa kategórie: deti v MC 2,00 Eur, mamičky v MC 3,00 Eur, deti do 5 rokov na iných krúžkoch 6,00 Eur, deti a mládež od 5-15 rokov 8,00 Eur, dospelá osoba od 18 do 30 rokov 15,00 Eur. Naši členovia s trvalým pobytom mimo Senice majú poplatok vyšší, ak ich obec neprispieva na našu činnosť). Číslo účtu: IBAN: SK10 5600 0000 0092 1034 4005, špecifický symbol: číslo krúžku (máte ich v prílohe), variabilný symbol: 2021, do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa a krúžok)
 • dieťa od 6 rokov musí mať počas krúžku prekryté horné dýchacie cesty rúškom (mimo športových aktivít)
 • sprievodcovia detí majú vstup do budovy zakázaný (s výnimkou vstupu do vestibulu pred 1.krúžkom za účelom prevzatia čistých tlačív)
 • v prílohe máte aj tlačivo "Súhlas so spracovaním osobných údajov", ak ste ho nevypisovali na začiatku školského roku prosíme ho priniesť vypísané!
 • V prípade, že si tlačivá nemáte kde vytlačiť, budú k dispozícii pred začiatkom 1.krúžku v CVČ, príďte si ho vypísať
 • krúžková činnosť bude ukončená v týždni od 14. do 18.júna 2021 (príprava CVČ na letnú činnosť)
 • deti sa prezúvajú, obuv a veci však berú so sebou do učebne (v budove CVČ)
 • prosíme, aby mali so sebou náhradné rúško, príp. vlastnú dezinfekciu (ak im naša nevyhovuje)

VÁŠ KRÚŽOK JE V ROZVRHU: deň/čas/miesto

Prosíme, aby ste nám dali spätnú väzbu, či sa k nám opäť pripojíte, veľmi nám to uľahčí ďalšiu prácu.

Tešíme sa na Vás, Vaši CVČkári :-)Vyhodnotenie výtvarnej súťaže TEENS - Svet očami teenagerov

Milí naši súťažiaci, vážení rodičia a pedagógovia.
Úprimne a veľmi si vážime Vašu účasť na našej výtvarnej súťaži. Vzhľadom na situáciu so školami - Covidom sme boli nútení pozmeniť pravidlá hodnotenia, avšak rozhodli sme sa odmeniť všetkých. Patrí Vám naše poďakovanie.
V prílohe máte Vyhodnotenie a touto cestou Vás prosíme, či by ste sa mohli cestou zo školy, z práce zastaviť pre Diplom a malú vecnú cenu, ktorá, dúfame, trošku poteší. Prosíme Vás však, aby ste radšej dali vopred vedieť mne - na tel. číslo 0908 110 814, Nech nechodíte zbytočne. V CVČ sme od 8:00 do 16:00 hod., no môže sa stať, že sme mimo pracoviska. 

S pozdravom Mgr. Silvia Krišáková, CVČ (tel.: 0908 110 814, mail: silvia.krisakova.cvc@gmail.com)

Oznam

,,TEENS -SVET OČAMI TEENAGEROV"

výtvarná súťaž

A je to tu!!! Súťaž, ktorá podporí mladé umenie, prispeje k jeho propagácii a priblíži svet mladých širokej verejnosti. Mladosť je obdobie nezabudnuteľných chvíľ, a preto sme sa rozhodli, že aj my vám ponúkneme možnosť stať sa nezabudnuteľnými. Máte jedinečnú príležitosť, aby ste vytvorili najkrajšie diela plné farieb, lásky, emócií, radosti, ktoré budú dlhé roky zdobiť klubovňu TEENS v našom senickom CVČ. Preto prichádzame s okresnou výtvarnou súťažou pod názvom ,,TEENS -SVET OČAMI TEENAGEROV". Všetky potrebné informácie nájdete tu . Čakajú na vás pekné ceny a diplomy. Tešíme sa na vaše krásne diela. 🎨❤️

Odišla významná osobnosť CVČ v Senici, pani Zdenka Cigánková 

Dlhoročná riaditeľka Centra voľného času v Senici (1990 - 2003) Pre nás, jej bývalých kolegov Pani Riaditeľka. Energická, obdivuhodná, spoločenská, s nadhľadom a s noblesou sebe vlastnou. Ale vedela to s nami a my sme v nej videli silu, rešpekt a oporu. Najmä preto sme si ju v revolučnom roku 1989 zvolili za riaditeľku. Vtedy ešte Okresného domu pionierov a mládeže, neskôr Domu detí a mládeže a od r. 1993 Centra voľného času. Bravúrne zvládla všetky transformácie tejto inštitúcie, najmä pre svoje vrodené úžasné manažérske schopnosti. Srdce jej spievalo najmä pre šport a turistiku, tábory, okresné a mestské športové podujatia pre deti a mládež. Stála aj pri zrode celoštátnych branných hier pionierov, či Behu vďaky. Mnohí si ju pamätáte ako rozhodkyňu Silvestrovského behu, či Záhoráckeho maratónu. Kým sa stala riaditeľkou, bola tajomníčkou OV SZM Senica pre stredné školy a neskôr, v dome pionierov, neprehliadnuteľnou vedúcou oddelenia turistiky a brannej výchovy. Bola inšpiratívna, mala nos na ľudí a správne kontakty okolo seba. Bola rázna, rozhodná a ľudská. Pre svojich zamestnancov obetavá, neváhala pomôcť aj pri súkromných či rodinných problémoch. Pamätáme si i jej pochvaly, ktoré zneli ako od "prezidenta" a boli viac, ako ostatné ocenenia, ktorými pre nás tiež nešetrila. A keď bolo treba robiť, boli sme do neskorých večerných hodín, cez víkendy.... Keď sme si zaslúžili, neminuli nás i prípadné pokarhania. Adresné. Bola naklonená všetkým novinkám v práci s deťmi a mládežou, pretože inklinovala k mládeži, mladistvo rozmýšľala, mladistvo vyzerala... Bola tu s nami a my s ňou pri zakladaní úspešných hudobných celoslovenských súťaží, ako Senický kľúčik (1995-2002) a POP Senica, bola pri udomácnení skupiny Sonny pod krídlami CVČ(1994), rozbiehali sme spolu tradíciu mikulášskych divadelných predstavení (od r. 1993) a vďaka nej sme s nimi hosťovali i v mnohých okolitých obciach. Podporovala naše nápady so zakladaním nových krúžkov či študentského parlamentu, z pôvodne malej nenápadnej akcie na hrade vznikli jej zásluhou v deväťdesiatych rokoch veľké Pikniky (na Branči, na Plaveckom hrade, Dobrej Vode), bola pri narodení našej "Stonožky" a prvých Stonožkiných vysvedčeniach a koncertoch. Bola to ona, ktorá zaviedla tábory v zahraničí (ach sladké Chorvátsko!), rozbehla letné tábory na Záhorí, hľadala a zariadila pre CVČ aj ďalšie táborové a lyžiarske destinácie, tiež výmenné pobyty na chate na Brestovci, ktorú sme pod jej vedením spravovali. Mimo práce riaditeľky sa po roku 2000 venovala dobrovoľníckej práci v organizácii Fénix a s veľmi silnou partiou dobrovoľníkov vytvorila v regióne úspešnú detskú organizáciu Záhorácky Fénix. Tú mimoriadne činorodo viedla až do roku 2020. Jej celoživotné pôsobenie v Senici ťažko zhrnúť do niekoľkých riadkov. Kto ste ju poznali, viete o čom hovoríme. Jej meno malo a má cveng! Za svoju prácu bola viackrát ocenená medzi najlepšími pedagógmi nášho mesta, v r. 2018 získala ocenenie ako významná osobnosť mesta za prácu v prospech ľudí a mesta, je držiteľkou i obdobného titulu "Srdcom Seničan", a nie tak dávno získala titul "Animátor roka" Trnavského kraja v kategórii Celoživotné dielo za prácu s deťmi a mládežou. Zdeni, bude nám chýbať Tvoj humor, Tvoj srdečný smiech, Tvoje zaujímavé rozprávania.... Vzdávame Ti úctu a vďaku za dni, prežité s Tebou. Nikdy nezabudneme a pamiatku na Teba si v srdciach zachováme navždy. "Ľúbime Ťa...,smútime...,ale necháme Ťa ísť..." ! Česť Tvojej pamiatke !

Kolektív bývalých i súčasných zamestnancov CVČ Senica

V novom roku s novým logom 🍀

Milí naši priaznivci, kamaráti, Stonožkári. Napriek situácii, v ktorej sme sa s našimi naštartovanými aktivitami ocitli, napriek tomu, že naše dvere museli zostať zamknuté, neustále premýšľame a plánujeme... veď naše dvere sa raz (čoskoro) otvoria! Všetci veríme, že leto v Stonožke bude už také, aké sme si ho naplánovali (máte sa na čo tešiť), ale o tom zatiaľ pssst. 🤫💚Teraz je podstatné, aby sme boli všetci zdraví a pozitívne naladení, lebo stále je tu dosť dôvodov, prečo sa tešiť zo života a rozdávať radosť. Nech je úspešným štartom do nového kalendárneho roka aj naše nové logo, ktoré Vám práve predstavujeme (tjamtatatááá - zaznieva zvuk fanfár🥳)! Jeho autorkou je naša šikovná pani vychovávateľka Veronika a prechádzalo niekoľkými výberovými kolami našej stonožkárskej veselej komisie. Napriek tomu zvíťazila decentnosť. Autorka vsadila na modernosť a jednoduchosť, pričom nezabudla zachovať pôvodnú zelenú farbu starého loga. Veľmi sa nám páčil nápad prepojiť ho s farbami mesta Senica. A len tak, pre spomienku... autorom prvého loga bol Ivan Štefka, Seničan a bývalý zamestnanec CVČ (v súčasnosti riaditeľ SPŠU v Trenčíne). Tvár druhému Stonožkinmu logu dal Mirko Tehlár, ktorý v súčasnosti pôsobí na 1.ZŠ v Senici. Úprimne si želáme, aby nám nové logo otvorilo novú, šťastnejšiu cestu, aby bolo novým začiatkom po smutnom období "zakliateho kráľovstva". Vykročte na ňu spolu s nami, nech je nám veselšie...! 

Kolektív CVČ v Senici 💚❤️🍀💚❤️

ČARO ZIMY

vyhodnotenie výtvarnej súťaže

V poradí už štvrtý ročník obľúbenej výtvarnej súťaže ,,ČARO ZIMY" ktorú každoročne organizuje CVČ Senica, pozná svojich víťazov. Deti a mládež vyjadrili prostredníctvom výtvarného prejavu krásny čas, ktorý so sebou zima prináša. Medzi prácami sa dajú nájsť veselí snehuliaci, zasnežené krajinky, príroda ukrytá pod zimnou perinou, ale aj vtáčiky, líšky či iné zvieratká. Súťažné práce boli naozaj krásne a preto mala odborná porota pod vedením p. riaditeľky Silvie Krišákovej a p. zástupkyne Oľgy Kučkovej, pedagogických zamestnancov Zuzany Florianovej, Mgr. Veroniky Všelkovej a nepedagogických zamestancov Marty Bašnárovej neľahkú úlohu. Napokon sa im podarilo vybrať víťazné práce a urobiť tak radosť všetkým oceneným.

 Ocenené práce sú:

 • KATEGÓRIA - MŠ: Martin Farkaš, Ela Smáková, Izabela Turanská,
 •  II.KATEGÓRIA - žiaci 6-10 rokov: Eliška Lešková, Viktória Milová, Lucia Macková, Jurko Šefčík a António Vach,
 • III. KATEGÓRII - 10-15 rokov: Tatiana Švecová, Laura Štefková a Tamara Kabaňová. 

Ocenené práce

Oceneným, ich pedagógom aj rodičom srdečne blahoželáme a do budúcnosti želáme veľa tvorivých nápadov.  

Mikulášska online súťaž

pre gymnastov a tanečníkov

V dňoch od nedele 29.11. do piatka 4.12. prebiehala v CVČ mikulášska online súťaž pre gymnastov a tanečníkov z BIMBO dance. Úlohou bolo zaslať fotografiu s gymnastickou pózou pre gymnastov a tanečnou pózou pre tanečníkov. Cieľom súťaže bolo vyhodnotiť najoriginálnejšiu, najzábavnejšiu a najnáročnejšiu gymnastickú či tanečnú pózu. Fotografie detí vo veku od 4 do 15 rokov boli zaraďované do 8 skupín tak, ako sú zaradené na tréningoch. Súťaže sa zúčastnilo 60 detí a bolo zaslaných 161 fotografií. A verte, že to mala päťčlenná porota veľmi ťažké. Nápadov a fantázii bolo neúrekom. Vyhodnotenie prebiehalo 6.12. A ako by to vyzeralo, aby na Mikuláša neboli odmenené všetky deti? A tak každý, kto sa zúčastnil súťaže, získal krásnu mikulášsku medailu. 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

celoslovenská výzva pre seniorov v domovoch dôchodcov

Aj stonožkári prispeli a podporili krásnu akciu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" 🎄🎀❤️💝 

Vianoce

výroba vianočných ozdôb a pohľadníc

Aj Centrum voľného času v Senici chce mať svoj podiel na krajších Vianociach v našom meste🎄🎀... deti nám veľmi chýbajú, zmysel našej práce sa v týchto chvíľach snažíme hľadať aj v takejto krásnej tvorivej činnosti. Veríme, že Vás všetkých aspoň trošku potešíme, keď sa pôjdete prejsť s deťmi, rodinou, či priateľmi vyzdobeným námestím... už čoskoro 🎄❤️💚❤️

ČARO ZIMY

výtvarná súťaž

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SENICA vyhlasuje výtvarnú súťaž pre žiakov MŠ, ZŠ, osemročných gymnázií, ZUŠ a CVČ

KATEGÓRIE:

 • žiaci 6-10 rokov
 • žiaci 11-15 rokov

Formát prác: výkres formátu A4, A3, A2

Technika: ľubovoľná (kresba, maľba, grafika, koláž, kombinovaná technika...)

Uzávierka súťaže: súťažné práce treba doručiť do 10. 12. 2020 poštou na adresu - CVČ, Sadová 646/8, 905 01 Senica, alebo osobne v pracovnom čase od 8:00-16:00 do budovy CVČ (treba zvoniť).

KONTAKT: Mgr. Gerda Fodorová - 0944 063 607, CVČ SENICA - 034/651 35 39. 

 • Poplatky za obdobie apríl - jún 2020 budú poukázané na Váš účet do konca novembra 2020.
 • Zároveň Vás prosíme o úhradu poplatkov za 1.polrok 2020/2021 (október - december). Poplatky sa Vám presunú na obdobie, keď opäť začneme našu činnosť.

HĽADÁ SA HVIEZDA (tá Vaša 🌟😍❤️)

...Si v niečom dobrý alebo dokonca výnimočne dobrý (možno Ti to hovoria ľudia okolo) a cítiš, že by si to chcel posunúť ďalej, naučiť či dokonca zdravo nakaziť ďalších mladých ľudí a deti? Si človek, ktorý nečaká len na to, čo za to (najväčšie bohatstvo sa predsa ukrýva v Tebe a najväčšie hodnoty nie sú materiálne), ale najväčšou odmenou je dobrý pocit, uznanie, úprimná vďaka a obdiv najúžasnejších bytostí na svete? Vieš nadchnúť svoje okolie? Máš dosť pozitívnej energie a radosti zo života, ktorú by si chcel rozdávať? Chceš sa stať dôležitou súčasťou veselého kolektívu? Na Teba čakáme 🌟🍀! Centrum voľného času Stonožka hľadá externých spolupracovníkov. Zodpovedných, spoľahlivých a nadšených, do voza aj do koča. Možno práve Tvoj nápad je ten najlepší! Ozvi sa, príď alebo povzbuď svojho šikovného kamaráta... Sme tu pre Vás a uvítame každý dobrý nápad. Naše pátranie po týchto dôležitých osobách je zamerané na pravidelnú krúžkovú činnosť aj na príležitostné aktivity ☀️...Spolu to dokážeme! Nech sa nám deti netúlajú a spoznajú skutočných priateľov ❤️. P.S.: Naše predstavy sú všestranne zamerané - šport a turistika, kultúra a umenie ( vrátane knihomilstva a ľudových remesiel) , prírodné vedy, ekológia, zdravie atď., atď., ...a možno k nám príde aj kúzelník 🧙‍♂️ ??? Ozvi sa cez môj messengeer alebo telefonicky na 0908 110 814 a dohodneme si osobné stretnutie. Tešíme sa na Vás 🌟. Kolektív nadšencov z CVČ pod vedením Mgr. Silvie Krišákovej. ❤️💚💛🧡💙💜

Fotogaléria z mestských letných táborov

2020

Vyhodnotenie súťaže

Príbeh zo Stonožky

fotograficky alebo písomne vyjadrený TOP ZÁŽITOK z činnosti v CVČ Stonožka Senica


Online šachový šampionát mládeže 2020

pre mladých šachistov

V júni organizujeme pre mladých šachistov Online šachový šampionát cez internet. Radi by sme oslovili aj potenciálnych neregistrovaných účastníkov. 

Koronavírus mojimi očami

výtvarná súťaž

KATEGÓRIE:

 1. kategória:
 2. kategória: žiaci 6-10 rokov
 3. kategória: žiaci 11-15 rokov

KAŽDÁ PRÁCA MUSÍ BYŤ OZNAČENÁ:

 • meno a priezvisko, názov práce, veková kategória, adresa školy, e-mail autora

FORMÁT PRÁC: výkres formátu A4, A3, A2

Práce treba doručiť do 17.6.2020 na adresu - CVČ, Sadová 646/8, 905 01 Senica a na mailovú adresu gerda.fodorova.cvc@gmail.com

KONTAKT: Mgr. GERDA FODOROVÁ 0944 063 607

CVČ Senica 034/ 651 35 39

Príbeh zo Stonožky

fotograficky alebo písomne vyjadrený TOP ZÁŽITOK z činnosti v CVČ Stonožka Senica

Kategórie súťaže:

 I. Fotografická časť - fotografie z rokov 2015 - 2020

II. Literárna časť - pôvodná próza (nie je obmedzené rokom príbehu)

Vekové kategórie:  od 9-18 rokov

Fotografiu alebo príbeh treba zaslať do 1.6.2020 ako prílohu na e-mail: dana.kopecka.cvc@gmail.com

Do e-mailu treba uviesť: meno a priezvisko súťažiaceho, vek, NÁZOV snímky, adresu bydliska, e-mail a číslo telefónu kontaktnej osoby a ku každej fotke či koláži aj dve, tri výstižné

UPOZORNENIE!! Adresa e-mailu na zasielanie prác je zmenená: zsparlamentse@gmail.com

Poďakovanie

pánovi riaditeľovi Mgr. Art Martinovi Dudášovi

Všetci dobre poznáte meno a osobu nášho pána riaditeľa MARTINA DUDÁŠA. Stonožku viedol dlhých a plnohodnotných 17 ROKOV. Život je však zmena, človek sa chce posunúť a skúsiť v živote aj niečo iné.... a náš pán riaditeľ bol úspešný vovýberovom konaní na riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Senici. Srdečne mu BLAHOŽELÁME !! Pre Stonožku urobil veľa, bolo to vždy vidieť i počuť. A nebol to len človek do riaditeľne. Bol do koča i do voza, vedel to s vŕtačkou, i s volantom.., na poradách i pri práci na zveľaďovaní priestorov.., pri wellnes či inej zábave pre nás zamestnancov. .. , POP Senica, Senický kľúčik, Stonožkino vysvedčenie, študentský ples, karnevaly, ...boli jeho srdcovkou. Nechýbal na lyžovačkách, táboroch. A tanečné sály Esko a Zetko? Vznikli najmä jeho zásluhou!!! Nekonečný kolotoč vybavovania, schvaľovania, naháňania sa a uvedenia do stavu, v akom sú teraz. Web Stonožky má tiež jeho autorskú pečať. A taká perlička - viac ako 12 rokov bol v Senici neprekonateľným "Mikulášom". Kroniky by skrátka vedeli rozprávať! Všetci zamestnanci CVČ , tréneri, vedúci krúžkov, deti z krúžkov a ich rodičia, priatelia CVČ .., želáme Martinovi veľa síl , energie a tvorivých nápadov na novom riaditeľskom poste, kde nastúpil 27.4.2020 (vieme, že Ti bude zo začiatku smutno.., i nám...) ĎAKUJEME! 

© 2021 Všelda. Sadová 646/8, Senica 905 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky